Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej – Marszowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ø110/90 i grawitacyjnej PCVø200mm oraz pompowni ścieków z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu : kablami energetycznymi, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu pompowni;

Data realizacji2016KlientGmina Marszowice

Privacy Preference Center