Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej – Marszowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ø110/90 i grawitacyjnej PCV ø200 oraz pompowni ścieków z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu: kablami energetycznymi, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu pompowni.

Data realizacji2016KlientGmina Marszowice

Privacy Preference Center