Budowa zespołu domków letniskowych

Budowa zespołu domków letniskowych (6 szt.), budowa budynku zaplecza gospodarczego, budowa budynku zaplecza technicznego z recepcją wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, gaz, elektrycznymi, wlz. en. elektrycznej, wlz. gazu, budowa miejsca do przechowywania pojemników na odpady stałe, budowa miejsc parkingowych wraz z komunikacją wewnętrzną, na działkach nr: 884/3, 885/1, 885/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889/1, 889/2 w Marszowicach gm. Gdów, jako ETAP I INWESTYCJI: „Budowa zespołu domków letniskowych (21 szt.), budowa budynku zaplecza gospodarczego, budowa budynku zaplecza technicznego wraz z recepcją, budowa pomieszczenia do przechowywania pojemników na odpady, budowa parkingu wraz z komunikacją wewnętrzną, budowa kładki pieszo-jezdnej, budowa zaplecza rekreacyjnego (wielofunkcyjne boisko plażowe, boisko do badmintona, plac zabaw, miejsce do grillowania, altanki), budowa infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz, kanalizacja opadowa) na działkach nr 884/3, 885/2, 885/1, 887/2, 887/1, 888/2, 888/1, 889/2, 889/1 – położonych w miejscowości Marszowice, gm. Gdów.

Data realizacji2016KlientGmina Marszowice

Pozostałe działy naszej firmy


Privacy Preference Center