Budowa zespołu domków letniskowych

Budowa zespołu domków letniskowych (6 szt.), budowa budynku zaplecza gospodarczego, budowa budynku zaplecza…

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej – Marszowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ø110/90 i grawitacyjnej PCV ø200 oraz pompowni ścieków z…